A szemtréning használati feltételei

Kérjük, a szoftver használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a felhasználási feltételeket.

Fontos kifejezések

LICENSOROK
A SZOFTVERT használatra rendelkezésre bocsátó jogi vagy természetes személy: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Weststrassse 19, CH-3005 Bern, Schweiz / Switzerland

END USER
Az a jogi vagy természetes személy, akinek a SZOFTVER használatának jogát megadják..

LICENCIAJOGOSULT
Az a jogi vagy természetes személy, akinek a SZOFTVER telepítésének, licencelésének és átruházásának jogát a VÉGHASZNÁLÓ adja.

A legfontosabb pontok

  • A szoftver használata nem jelent semmilyen kockázatot a VÉGHASZNÁLÓ számára. b) Mindazonáltal a szoftver használata teljes mértékben a VÉGHASZNÁLÓ saját felelősségére történik.. Az ENGEDÉLYEZŐ nem vállal felelősséget az alábbiak felhasználásáért.
  • Az ENGEDÉLYEZŐ kifejezetten fenntartja a jogot, hogy ezt a dokumentumot bármikor módosítsa. A LICENCIAJOGOSULT felelőssége, hogy tájékozódjon a Felhasználási feltételek aktuális változatáról..
  • Diese Software 'Sakkadentrainer' (nachfolgend "Software" genannt) darf ohne Zustimmung des LIZENZGEBERS nicht verändert, übertragen, verbreitet, gespeichert, kopiert oder wiederveröffentlicht werden.
  • Als Nutzer/in dieser Software erlaube ich eine mögliche Nutzung meiner Trainingsdaten zu ausschliesslich wissenschaftlichen Zwecke oder statistischen Auswertungen, in anonymisierter Form.
  • Als ENDBENUTZER verpflichte ich mich diese Software korrekt zu nutzen. Dies bedeutet insbesondere, dass ein lizenzierter Benutzer, nur von einem Individuum benutzt werden darf. Eine Mehrfachnutzung der Accounts ist nicht erlaubt.

A szerződés tárgya

Gegen Bezahlung der vereinbarten Vergütung wird dem ENDBENUTZER das persönliche, nicht ausschliessliche und nicht übertragbare Recht eingeräumt, die Software auf einem dafür geeigneten und beim LIZENZNEHMER installierten Informatiksystem (im folgenden "LIZENZNEHMERSYSTEM" genannt),während der Lizenzzeit bestimmungsgemäss zu gebrauchen.

Felhasználási terület

A jelen Licencfeltételek értelmében a "rendeltetésszerű használat" magában foglalja, de nem korlátozódik a Szoftver gépileg olvasható formában történő betöltését, tárolását, továbbítását, átalakítását, futtatását és reprodukálását a LICENCIAJOGOSULT RENDSZERÉN, részben vagy egészben, a Szoftver futtatása céljából, a LICENCIAJOGOSULT adatainak feldolgozása céljából..

A szoftver helyhez (az adott eszközhöz) kötött, és csak az adott VÉGHASZNÁLÓ használhatja ezen az eszközön. A többszöri használat több személy által egy számlán kifejezetten kizárt. Más cégek általi használathoz vagy különböző számítógépeken történő egyidejű használathoz külön megrendeléseket kell leadni vagy licenceket kell beszerezni..

Rendszerkövetelmények

A szoftver használatához a végfelhasználó részéről a következő követelmények szükségesek: Jelenlegi böngésző, például Chrome, Safari, Firefox. Legalább 15"-os képernyőméret ajánlott..

A szoftverhez fűződő jogok

A LICENSZADÓ a Szoftver szerzői és találmányi jogainak tulajdonosa, és a LICENCIAJOGOSULT elismeri ezeket az immateriális jogokat. A LICENCIAJOGOSULT csak a jelen Megállapodásban kifejezetten biztosított online szoftverhasználati jogokra jogosult. Az Ügyfél semmilyen körülmények között nem szerez szerzői vagy egyéb ipari tulajdonjogot a Szoftverre, illetve a kapcsolódó védjegyjogokra..

Titoktartás

A szoftver olyan információkat, ötleteket, koncepciókat és eljárásokat tartalmaz, különösen az adatfeldolgozással kapcsolatban, amelyek az ENGEDÉLYEZŐ üzleti és üzleti titkait képezik. A LICENCIAJOGOSULT köteles a szoftvert ugyanolyan gondossággal és bizalmasan kezelni, mint saját üzleti és üzleti titkait, csak a jelen licencfeltételek szerinti rendeltetésszerű használatra használni, és azt semmilyen módon vagy formában, sem részben, sem egészben nem teheti hozzáférhetővé vagy adhatja ki harmadik fél számára..

Az engedélyes felelőssége

A szoftver használatára alkalmas informatikai rendszer (LICENCZIÓS RENDSZER) beszerzéséért és karbantartásáért, valamint a használatából vagy további használatából származó eredményekért kizárólag a LICENCIAJOGOSULT felel. Az ENGEDÉLYEZŐ e tekintetben nem vállal felelősséget. Továbbá a LICENCIAJOGOSULT felelős a VÉGHASZNÁLÓ általános támogatásáért..

Engedélyezési díj

  • A licencdíj a megrendeléskor közzétett költségek szerint kerül kiszámításra..
  • Az engedély határozatlan időre szól.
  • Az ENGEDÉLYEZŐ bármikor megváltoztathatja a licencdíjakat..

Felelősségi nyilatkozat

A törvény által megengedett mértékben az ENGEDÉLYEZŐ semmilyen felelősséget nem vállal az információk helyességéért, pontosságáért, naprakészségéért, megbízhatóságáért és teljességéért. A TULAJDONOSSZAL szemben a közzétett információkhoz való hozzáférésből, illetve azok használatából vagy nem használatából, a kapcsolat visszaélésszerű használatából vagy műszaki hibákból eredő vagyoni vagy nem vagyoni jellegű károkért való felelősségre vonás kizárt..

A LICENSZADÓ továbbá nem felel a hozzáférés minőségének vis maior vagy a LICENSZADÓ felelőssége alá nem tartozó események, különösen a kommunikációs hálózatok és átjárók meghibásodása miatt bekövetkező zavaraiért. Az ENGEDÉLYEZŐ nem garantálja, hogy a weboldal megszakítás és hiba nélkül fog működni, és hogy az esetleges hibák kijavításra kerülnek..

Minden ajánlat nem kötelező érvényű. A LICENCBEADÓ kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes kínálatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse..

Akut szembetegségben (pl. gyulladásban) szenvedők csak a tünetek enyhülése után kezdjék el az edzést, és a fényérzékeny epilepsziában szenvedők nem edzhetnek..

Felelősség a linkekért

A harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások és linkek nem tartoznak a LICENSZÜGYELŐ felelősségi körébe. Az ilyen weboldalakért minden felelősséget elutasítunk. Az ilyen weboldalakhoz való hozzáférés és azok használata a felhasználó saját felelősségére történik..

Cookies

Ez a weboldal sütiket használ. A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyek állandóan vagy ideiglenesen tárolódnak az Ön számítógépén, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt. A sütik célja különösen a weboldal használatának elemzése a statisztikai kiértékelés és a folyamatos fejlesztések céljából.

A böngésző beállításaiban bármikor teljesen vagy részben kikapcsolhatja a sütiket. Ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal összes funkcióját..

Adatvédelem

A svájci szövetségi alkotmány 13. cikke és a Szövetség adatvédelmi rendelkezései (adatvédelmi törvény, DPA) alapján minden személynek joga van a magánéletének védelméhez, valamint a személyes adataival való visszaéléssel szembeni védelemhez.. Az ENGEDÉLYEZŐ köteles betartani ezeket a rendelkezéseket. A személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és nem adjuk el, illetve nem adjuk át harmadik félnek..

A TULAJDONOS a tárhelyszolgáltatóval szorosan együttműködve igyekszik a lehető legjobban védeni az adatbázisokat a jogosulatlan hozzáférés, elvesztés, visszaélés vagy hamisítás ellen. A személyes adatok interneten keresztül történő szolgáltatása azonban mindig kockázatokkal jár, és egyetlen technológiai rendszer sem teljesen védett a manipulációval vagy szabotázzsal szemben..

Adatvédelmi szabályzat a Google Analytics használatára vonatkozóan

Ez a weboldal a Google Analytics, a Google, Inc. ("Google") által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics "sütiket" használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és amelyek segítségével a weboldal elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A cookie által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Abban az esetben azonban, ha ezen a weboldalon az IP-anonimizálás aktiválva van, a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen megrövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcionalitását. Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja azt is, hogy a cookie által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az Ön IP-címét) a Google összegyűjtse, és ezeket az adatokat a Google feldolgozza. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Töltse le és telepítse az elérhető böngésző plugint.

Közös záró rendelkezések

Az e szoftver LICENSZÜNTETŐ, a LICENCIAJOGOSULT és a VÉGHASZNÁLÓ közötti valamennyi jogviszonyra a svájci jog az irányadó. Amennyiben az ENGEDÉLYEZŐ elmulasztotta megemlíteni valamely alkalmazandó jogszabályt, ez nem tekinthető az ilyen jogról való lemondásnak. Ha a jelen dokumentum bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek nyilvánítja, a többi rendelkezés érintetlenül marad. A jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogviták kizárólagos joghatósága Bern városában van, kötelező joghatósággal..

Bern, 10.07.2017